Omzet gerelateerde vrijstelling omzetbelasting (OVOB) per 1-1-2020

Vanaf 1 januari 2020 wordt de kleine ondernemers regeling (KOR) voor de BTW vervangen door de omzet gerelateerde vrijstelling omzetbelasting (OVOB)

De nieuwe regeling mag worden toegepast bij een omzet lager dan € 20.000 per jaar. Wanneer je vanaf 1 januari 2020 de OVOB wilt toepassen, dan moet je dit voor 20 november 2019 kenbaar maken aan de belastingdienst (hiervoor staat een formulier op de site van de belastingdienst). Ben je per 31-12-2019 al ontheven van administratieve verplichtingen, dan gaat de belastingdienst ervan uit dat je gebruik gaat maken van de OVOB.

Het meedoen aan de nieuwe regeling is lang niet altijd voordelig en is afhankelijk van een aantal situaties:

  • Heeft u de afgelopen jaren veel geïnvesteerd, dan zal de toenmalig afgetrokken BTW moeten worden herzien. Voor roerende zaken geldt hiervoor een termijn van 4 jaar na jaar van aanschaf en voor onroerende zaken 9 jaar. Is deze herziening meer dan € 500, dan zal deze BTW alsnog weer terugbetaald moeten worden.
  • Ook zonnepanelen in of na 2016 aangeschaft en een toenmalige BTW teruggave van meer dan € 2.505 betekend dat deze BTW moet worden herzien en is het dus niet voordelig de OVOB toe te passen.
  • Levert u voornamelijk aan particulieren en/of aan ondernemers die de BTW niet mogen aftrekken, dan is het waarschijnlijk voordelig deze regeling toe te passen.
  • Levert u daarentegen voornamelijk aan ondernemers die de BTW mogen aftrekken, dan is de regeling waarschijnlijk niet voordelig.
  • Wanneer u eenmaal hebt gekozen voor de OVOB, dan zit u hier in principe 3 jaar aan vast, behalve wanneer de omzet boven de € 20.000 komt. Het is daarom ook belangrijk naar toekomstige ontwikkelingen van uw onderneming te kijken.