Kleine ondernemersregeling BTW (KOR)

Wanneer u op jaarbasis minder € 20.000 omzet heeft kunt u zich als ondernemer aanmelden voor de kleine ondernemersregeling BTW (KOR). Bedrijven die vooral leveren aan particulieren en relatief weinig investeren kan de regeling voordelig zijn.

Mocht u gebruik willen maken van de KOR dan mag u geen BTW meer berekenen aan uw klanten en zij kunnen dan dus ook geen voorbelasting opvoeren. U kunt dan ook geen BTW meer terugvragen op kosten of investeringen.

De belastingdienst heeft 4 weken nodig om uw aanvraag te verwerken. Het is zaak u 4 weken voor de aanvang van het aangiftetijdvak aan te melden.

Mocht u twijfelen of de KOR voor u van toepassing kan zijn en/of voordelig is kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.