Nieuws

Kleine ondernemersregeling BTW (KOR)

Wanneer u op jaarbasis minder € 20.000 omzet heeft kunt u zich als ondernemer aanmelden voor de kleine ondernemersregeling BTW (KOR). Bedrijven die vooral leveren aan particulieren en relatief weinig investeren kan de regeling voordelig zijn.

Mocht u gebruik willen maken van de KOR dan mag u geen BTW meer berekenen aan uw klanten en zij kunnen dan dus ook geen voorbelasting opvoeren. U kunt dan ook geen BTW meer terugvragen op kosten of investeringen.

De belastingdienst heeft 4 weken nodig om uw aanvraag te verwerken. Het is zaak u 4 weken voor de aanvang van het aangiftetijdvak aan te melden.

Mocht u twijfelen of de KOR voor u van toepassing kan zijn en/of voordelig is kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

Eerste schijf VPB tarief verhoogd naar € 395.000.

Vanaf 1 januari 2022 geldt een hogere eerste schijf voor het lage VPB (vennootschapsbelasting) tarief.

In 2021 was de eerste schijf tot een winst van € 245.000 belast met 15% VPB vanaf belastingjaar 2022 is de eerste schijf verhoogd en betaal je 15% VPB tot een winst van € 395.000. Het tarief voor de overige winst is 25%.

Naast deze verhoging is het best interessant om te kijken in hoeverre het mogelijk is de winst over meerdere B.V.’s te verdelen en zodat er optimaal gebruik kan worden gemaakt van het lage VPB tarief.

Nieuw BTW-id voor eenmanszaken

Inmiddels hebben alle eenmanszaken (ook vrouwen) als het goed is een nieuw BTW-id ontvangen van de belastingdienst. In het oude nummer was het BSN verwerkt wat in het kader van AVG niet mag. Het “oude” BTW nummer blijft nog wel actueel voor de communicatie met de belastingdienst.

Het nieuwe BTW-id moet vanaf 1 januari 2020 gebruikt worden bij de communicatie met uw klanten en leveranciers. Pas daarom tijdig uw briefpapier, website enz. aan! Betrekt u goederen of diensten uit het buitenland binnen de EU, dan zult u ook hiervoor het nieuwe BTW-id moeten gaan gebruiken.

Voor niet eenmanszaken zoals B.V.’s, v.o.f.’s, verenigingen of stichtingen veranderd er niets.

Omzet gerelateerde vrijstelling omzetbelasting (OVOB) per 1-1-2020

Vanaf 1 januari 2020 wordt de kleine ondernemers regeling (KOR) voor de BTW vervangen door de omzet gerelateerde vrijstelling omzetbelasting (OVOB)

De nieuwe regeling mag worden toegepast bij een omzet lager dan € 20.000 per jaar. Wanneer je vanaf 1 januari 2020 de OVOB wilt toepassen, dan moet je dit voor 20 november 2019 kenbaar maken aan de belastingdienst (hiervoor staat een formulier op de site van de belastingdienst). Ben je per 31-12-2019 al ontheven van administratieve verplichtingen, dan gaat de belastingdienst ervan uit dat je gebruik gaat maken van de OVOB.

Het meedoen aan de nieuwe regeling is lang niet altijd voordelig en is afhankelijk van een aantal situaties:

  • Heeft u de afgelopen jaren veel geïnvesteerd, dan zal de toenmalig afgetrokken BTW moeten worden herzien. Voor roerende zaken geldt hiervoor een termijn van 4 jaar na jaar van aanschaf en voor onroerende zaken 9 jaar. Is deze herziening meer dan € 500, dan zal deze BTW alsnog weer terugbetaald moeten worden.
  • Ook zonnepanelen in of na 2016 aangeschaft en een toenmalige BTW teruggave van meer dan € 2.505 betekend dat deze BTW moet worden herzien en is het dus niet voordelig de OVOB toe te passen.
  • Levert u voornamelijk aan particulieren en/of aan ondernemers die de BTW niet mogen aftrekken, dan is het waarschijnlijk voordelig deze regeling toe te passen.
  • Levert u daarentegen voornamelijk aan ondernemers die de BTW mogen aftrekken, dan is de regeling waarschijnlijk niet voordelig.
  • Wanneer u eenmaal hebt gekozen voor de OVOB, dan zit u hier in principe 3 jaar aan vast, behalve wanneer de omzet boven de € 20.000 komt. Het is daarom ook belangrijk naar toekomstige ontwikkelingen van uw onderneming te kijken.

Voor 1 mei VA vennootschapsbelasting (VPB) 2018 aanpassen

De belastingdienst rekent een rente van 8% over de vennootschapsbelasting die eventueel te weinig is betaald. Is uw voorlopige aanslag (VA) 2018 te laag en heeft u nog geen definitieve aangifte vennootschapsbelasting gedaan voor 1 april 2019, dan rekent de belastingdienst een rente van 8% over het te weinig betaalde bedrag.

Dit valt eventueel te voorkomen door alvast een (aangepaste) voorlopige aanslag VPB aan te vragen voor 1 mei 2019. De fiscus rekent deze rente vanaf 1 juli.

Laag BTW tarief van 6 naar 9%

Het verlaagd btw-tarief gaat per 1 januari 2019 omhoog van 6% naar 9%.

De verhoging van het verlaagd btw-tarief brengt consequenties met zich mee. Dit betekent niet alleen dat de boodschappen, de kapper, de fietsenmaker en de concertkaartjes duurder worden. Als ondernemer is er werk aan de winkel om de overgang van 6% naar 9% goed te laten verlopen. Het heeft nogal wat impact.

Er is geen overgangsregeling van toepassing. De hoogte van het tarief is afhankelijk van het moment van betalen ongeacht wanneer de werkzaamheden worden verricht. Wanneer u nog in 2018 een factuur maakt en deze wordt ook nog betaald in 2018, dan maakt het niet uit of de werkzaamheden in 2019 plaatsvinden en mag nog gewoon worden gerekend met het 6% tarief.